Stedin

Duurzame bedrijfsvoering bij Stedin

Elke dag zorgen we ervoor dat onze klanten beschikken over energie om te wonen, te werken en te leven. We maken ons netwerk geschikt voor een duurzame, toekomstbestendige samenleving. Daarbij hoort natuurlijk ook een duurzame, toekomstbestendige bedrijfsvoering. Ondanks de enorme uitdagingen van de energietransitie willen we ook onze eigen verantwoordelijkheid nemen door steeds minder CO2 en fijnstof uit te stoten, circulair met grondstoffen om te gaan, de biodiversiteit te verbeteren én iedereen gelijke kansen te bieden. Zo staan we als bedrijf midden in de maatschappij. Een bedrijf met medewerkers die werk maken van een betere leefwereld vol nieuwe energie.

Want het begint en eindigt bij onszelf: een duurzaam Stedin is een Stedin waar alle collega's voelen waarom het belangrijk is om duurzame keuzes te maken en snappen hoe zij dit naar hun eigen werk kunnen vertalen. Van elektrische bussen tot duurzame kabels, zonnepanelen op onze stations en het opleiden van kansarme jongeren tot monteur. Uiteindelijk is het altijd ‘gewoon’ een kwestie van doen.

Weten wat jij zelf kunt doen begint met weten wát we al doen en welke lessen we daaruit kunnen leren. Bekijk het overzicht van de belangrijkste activiteiten om van Stedin een duurzaam en inclusief bedrijf te maken.

Duurzaamheid doelstellingen

We zetten ons in om de doelstellingen te behalen die wij voor de vier pijlers hebben gesteld.

Klimaat

Klimaatneutrale bedrijfsvoering in 2030

Dit bereiken we onder andere door de CO2 en fijnstof uitstoot te verlagen van ons netverlies, onze huisvesting, stations, mobiliteit en telecom.

Circulariteit

Circulaire bedrijfsvoering in 2030

Dit bereiken we onder andere door circulair in te kopen, door de levensduur van onze assets te verlengen en door samen met onze leveranciers te kijken naar hoogwaardig hergebruik en recycling.

Biodiversiteit

Netto positieve impact op biodiversiteit in 2030

Dit bereiken we door onze eigen infrastructuur in te zetten voor herstel van de biodiversiteit en samen te werken met nationale infrabeheerders aan de Ecologische Hoofdinfrastructuur.

Diversiteit & Inclusie

Stedin is in 2030 een diverse en inclusieve organisatie

Dit bereiken we door het aantrekken van een divers medewerkersbestand dat net zo divers is al onze leefwereld, door aandacht te hebben voor gelijke kansen, behandeling en duurzame inzetbaarheid. We richten ons hierbij op onze eigen medewerkers én op onze keten.

Het speelveld van Stedin

Onze kerntaken en de verduurzaming van onze eigen bedrijfsvoering dienen hetzelfde doel: het creëren van een duurzame en vooral toekomstbestendige samenleving waarin duurzame energie voor iedereen beschikbaar is. We krijgen dat alleen voor elkaar als we het integraal benaderen. We moeten gaan inzien dat onze kerntaak en verduurzaming elkaar kunnen versterken.

Leveranciers

Stedin is verantwoordelijk voor distributie van elektriciteit en gas. Hiermee zijn we onderdeel van de energieketen. De energietransitie, de toenemende energievraag en de toenemende druk om zelf ook duurzaam te opereren hebben gevolgen voor deze gehele keten. De keuzes die we in ons net maken, hebben impact op de duurzaamheid van onze bedrijfsvoering. Verzwaren van het net betekent bijvoorbeeld méér materiaalgebruik. Duurzaamheid wordt meegewogen bij de uiteindelijk keuzes, maar is altijd een van de vele prioriteiten naast onder andere veiligheid, betrouwbaarheid en leveringszekerheid.

De kansen liggen op de plekken waar duurzame maatregelen onze kerntaken kunnen versterken. We kunnen bijvoorbeeld oplossingen aandragen om onze (MS en HS) stations uit te rusten met groene daken, groene gevels, zonnepanelen of de betegeling eromheen te vervangen voor groen. Dit vergroot acceptatie van onze infrastructuur, voorkomt dat we stations moeten koelen met airconditioning en verlaagt energiekosten.

Footprint tool

Supply chain

Via de inkoop van onze assets en alle materialen en grondstoffen die daarvoor nodig zijn, heeft Stedin een grote ecologische impact. We gebruiken simpelweg enorm veel koper, aluminium, plastics en andere materialen voor het uitvoeren van onze kerntaken. Bij het ontginnen van deze grondstoffen ontstaat veel schade aan natuur en zijn de gewenste arbeidsomstandigheden in de keten niet altijd geborgd. Daarnaast zorgt de productie van eindmaterialen en het vervoer hiervan voor veel uitstoot van CO2 en fijnstof.

Leveranciers

Omdat Stedin zelf geen assets produceert, zijn we sterk afhankelijk van onze leveranciers. We dagen daarom onze leveranciers uit om met duurzame oplossingen te komen. Soms doen we dat in de vorm van harde eisen, maar veel vaker gaan we de samenwerking met leveranciers aan om tot de beste oplossing te komen. In sommige gevallen is Stedin bereid om iets meer te investeren voor een duurzame oplossing, in andere gevallen kunnen wij bijvoorbeeld technische eisen iets aanpassen waardoor het mogelijk wordt voor een leverancier om een duurzaam alternatief aan te bieden. Je zou kunnen zeggen: een betere wereld begint met het stellen van een betere vraag. Inkoop speelt daarom een belangrijke rol in de verduurzaming van Stedin.

Door leveranciers te vragen om producten die bestaan uit méér gerecyclede grondstoffen, en door te eisen dat de producten na levensduur maximaal recyclebaar zijn, kunnen we verspilling van grondstoffen tegengaan. Om dit te realiseren, vragen we bij elk inkoopproces een zogenaamd grondstofpaspoort. Op basis van de inzichten uit dit paspoort kunnen we het percentage circulaire inkoop verhogen.

Footprint tool

Kerntaken Stedin

Onze gebouwen en mensen

Diversiteit en inclusie

Bij Stedin geloven we dat diversiteit in teams leidt tot betere resultaten. Daarom willen we dat ons medewerkersbestand een afspiegeling is van de maatschappij, onze leefwereld dus. Wij willen dat alle medewerkers zich bij Stedin welkom voelen en gelijk behandeld worden, ongeacht leeftijd, geslacht, geloofsovertuiging, seksuele geaardheid, achtergrond, opleidingsniveau of beperking. Inclusiviteit is cruciaal om dit mogelijk te maken. In een inclusieve arbeidsmarkt heeft iedereen gelijke kansen en wordt niemand uitgesloten. We focussen op overeenkomsten in plaats van verschillen en zetten iedereen in op zijn talent.

Duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid van alle medewerkers is van groot belang. Als onderdeel van ons vitaliteitsbeleid hebben we een DI-budget, waarmee medewerkers kunnen investeren in hun vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. Daarnaast investeren we in opleidingen en trainingen, zodat iedere medewerker de kans krijgt zich gedurende de hele loopbaan te blijven ontwikkelen (leven lang ontwikkelen). We zetten ons ook breder in voor een inclusieve samenleving. Zo gaat Stedin in samenwerking met andere partijen in de Energiebank Rotterdam de strijd aan tegen energiearmoede, zijn we partner van JINC en stimuleren we vrijwilligerswerk onder onze medewerkers.

duurzame inzetbaarheid

Strategisch huisvestingsplan

Natuurlijk pakken we de duizenden laag-, midden- en hoogspanningstations aan bij onderhoud of nieuwbouw, maar we hebben ook aandacht voor de verduurzaming van ons vastgoed. Het is zelfs volledig onderdeel van ons strategisch huisvestingsplan. Op alle 32 locaties zijn maatregelen genomen of gepland. Continu grijpen we kansen aan op het gebied van huisvestingsbeheer en facilitaire dienstverlening, zoals met energiemanagement, plaatsing van zonnepanelen, toepassing van circulaire producten en bewuste inkoop om onze uitstoot te verminderen. Mooie voorbeelden zijn onder andere de renovaties van de locaties in Delft, Utrecht en nu ook in Goes.

huisvestingplan

Verduurzaming van ons bedrijfswagenpark

Stedin is inmiddels uit de top 25 van grote wagenparken in het Westen van Nederland. Dit komt mede door actief beleid op reductie van het wagenpark. En dat is een mooi resultaat, want reductie levert de belangrijkste bijdrage aan de verduurzaming van ons bedrijfswagenpark. Vanaf begin 2018 kan een voertuig met een geel kenteken alleen nog worden vervangen door een emissieloze auto. Dit geldt sinds januari 2019 ook voor de leaseauto\'s. De grote uitdaging zit op het elektrificeren van de grotere (monteurs)bussen en zwaar materieel. Door hun hogere gewicht zijn hier vaak nog geen ‘zero emission’ varianten voor beschikbaar.

bedrijfswagenpark

Wil je meer weten over duurzaamheid bij Stedin?

Kijk dan op intranet als je een collega bent. Kijk op stedin.net als je van buiten de organisatie bent.